Professionell tvätt

Kemikaliefri tvätt innebär minska energiförbrukning och kostnader

Genom att installera DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergifri tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan. Med DIRO kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning. Dessutom förblir maskinerna rena utan några beläggningar av kalk och slam som ökar kostnaderna för att värma up vattnet. Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier vilket kan vara ett problem för boende och förbipasserande. Samarbetsavtal med Podab och Miele för optimerade tvättprogram finns. 

Läs mer om vår produktserie FS DIRO här.  

Fördelar med kemikaliefri tvätt

Hållbar professionell tvätt med DIRO ger märkbara miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. Och tvätten blir naturligtvis minst lika ren som vi användning av tvättmedel. Men DIRO innebär också hälsosammare arbetsmiljö för personalen och betydligt lägre driftkostnader för maskiner och tvätt genom: 

  • Applicerbart på befintliga maskiner
  • Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna 
  • Minskade servicekostnader
  • Ökad livslängd på maskinerna 
  • Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem 
  • Kostare tvätt – och torkprogram
  • Energibesparande 
  • Renare tvättstuga med mindre avfall
  • Samarbetesavtal med Podab och Miele med optimerade tvättprogram

 

Fler fördelar med DIRO kan du läsa här.

Kemikaliefri hotell

Idag har många hotell en hög miljömedvetenhet och jobbar aktivt med att minska såväl energianvändning som kemikalier. En av de mest innovativa energi- och miljöåtgärden som går att göra är att installera DIRO filtersystem som möjliggör att du kan städa och tvätta helt utan att använda städ- eller tvättmedel. Flera hotell har i dagsläget installerat SWATABS filtersystem. Genom att använda DIRO vatten till både städning och tvättning har man sänkt sin dagliga miljöpåverkan och samtidigt förbättrat sin ekonomi. Dessutom slipper anställda kemikaliehantering och allergiska gäster riskerar ej att få allergiska besvär.

5/5
"Vi är stolta över att Grand Hotel i Lund är Sveriges första hotell som tvättar med denna miljövänliga och allergifria metod"
Maria Paulsson
VD Grand Hotel

DIRO bidrar till minskad exponering av hälsofarliga ämnen

Brandmäns arbetsmiljö är fylld av utmaningar och risker, däribland hälsorisker till följd av kontaminering och upprepad kontakt med hälsofarliga ämnen. Skyddsutrustning och skyddskläder som brandmän använder kan förstås skydda individen från detta, men de hälsofarliga ämnena fastnar på kläder och skyddsutrustning. Exponeringen för dessa ämnen fortsätter därför även efter släckningsarbetet. Kläder och utrustning avger ämnena så länge de bärs, till exempel under transport tillbaka till stationen och i omklädningsrummet. Därför tas räddningsställen av på plats och packas i säckar för säker transport till brandstationen där de sedan kan tvättas kemikaliefritt. 

Sociala kanaler