Professionell tvätt

Kemikaliefri tvätt innebär minska energiförbrukning och kostnader

Genom att installera DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergifri tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan.

Med DIRO kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning. Dessutom förblir maskinerna rena utan några beläggningar av kalk och slam som ökar kostnaderna för att värma upp vattnet.

Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier vilket kan vara ett problem för boende och förbipasserande. Samarbetsavtal med Podab och Miele med optimerade tvättprogram finns. 

Fördelar med kemikaliefri tvätt

• Minskade servicekostnader
• Ökad livslängd på maskinerna   
• Applicerbart på nya och äldre maskiner
• Lägre tvättemperaturer
• Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem
• Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna
• Kortare tvättprogram
• Energibesparande
• Renare tvättstuga med mindre avfall
• Samarbetsavtal med Podab och Miele med optimerade tvättprogram

washing machine

Kemikaliefri hotell

Idag har många hotell en hög miljömedvetenhet och jobbar aktivt med att minska såväl energianvändning som kemikalier. En av de mest innovativa energi- och miljöåtgärden som går att göra är att installera DIRO-systemet som möjliggör maskintvätt helt utan tvätt- och sköljmedel.

Flera hotell har i dagsläget installerat systemet. Genom att använda DIRO-vatten till både städning och tvättning har man sänkt sin dagliga miljöpåverkan och samtidigt förbättrat sin ekonomi. Dessutom slipper anställda kemikaliehantering och allergiska gäster riskerar ej att få allergiska besvär.

5/5
"Vi är stolta över att Grand Hotel i Lund är Sveriges första hotell som tvättar med denna miljövänliga och allergifria metod"
Maria Paulsson
VD Grand Hotel

DIRO bidrar till minskad exponering av hälsofarliga ämnen

Brandmäns arbetsmiljö är fylld av utmaningar och risker, däribland hälsorisker till följd av kontaminering och upprepad kontakt med hälsofarliga ämnen. 

Skyddsutrustning och skyddskläder som brandmän använder kan förstås skydda individen från detta, men de hälsofarliga ämnena fastnar på kläder och skyddsutrustning. Exponeringen för dessa ämnen fortsätter därför även efter släckningsarbetet. Kläder och utrustning avger ämnena så länge de bärs, till exempel under transport tillbaka till stationen och i omklädningsrummet.

Därför tas räddningsställen av på plats och packas i säckar för transport till brandstationen där de sedan kan tvättas kemikaliefritt.