Professionell tvätt

Kemikaliefri tvätt innebär minska energiförbrukning och kostnader

Genom att installera DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergifri tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan. Med DIRO kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning. Dessutom förblir maskinerna rena utan några beläggningar av kalk och slam som ökar kostnaderna för att värma up vattnet. Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier vilket kan vara ett problem för boende och förbipasserande. Samarbetsavtal med Podab och Miele för optimerade tvättprogram finns. 

Läs mer om vår produktserie FS DIRO här.  

Hållbar tvätt för friska brandmän

Hållbar tvätt av skyddsutrustning och skyddskläder med DIRO, uppfyller de krav och riktlinjer som finns inom Räddningstjänsten ur både ett hälso- och rengöringstekniskt perspektiv.

Forskning visar att gruppen brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse med den övriga befolkningen. En av orsakerna är att hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och skyddskläderna. Därför har DIRO testats för Räddningstjänsten vad gäller både slangtvätt och tvätt av kontinaminerade arbetskläder och larmställ. Testerna visade att med DIRO är partikelreduceringen av hälsofarliga ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) så omfattande att hälften av ämnena inte är mätbara och slutsatsen är att DIRO är tre gånger så effektiv jämfört med befintlig tvättmetod vad gäller borttagning av PAH.

 

 Vill du veta mer om hållbar tvätt av skyddskläder?
Här kan du läsa och ladda ner SWATABs folder ”Hållbar tvätt för friska brandmän”.
Läs och ladda ner ”Testrapport – Partikelanalys: PAH / VOC larmställ, 2021” här.
Här kan du läsa SWATABs bemötande av ifrågasättande av Testrapporten om tvätt av larmställ. 

Fördelar med kemikaliefri tvätt

Hållbar professionell tvätt med DIRO ger märkbara miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. Och tvätten blir naturligtvis minst lika ren som vi användning av tvättmedel. Men DIRO innebär också hälsosammare arbetsmiljö för personalen och betydligt lägre driftkostnader för maskiner och tvätt genom: 

  • Applicerbart på befintliga maskiner
  • Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna 
  • Minskade servicekostnader
  • Ökad livslängd på maskinerna 
  • Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem 
  • Möjlighet till kortare tvätt – och torkprogram
  • Energibesparande 
  • Renare tvättstuga med mindre avfall
  • Samarbetesavtal med Podab och Miele med optimerade tvättprogram

Fler fördelar med DIRO kan du läsa här.

Kemikaliefri hotell

Idag har många hotell en hög miljömedvetenhet och jobbar aktivt med att minska såväl energianvändning som kemikalier. En av de mest innovativa energi- och miljöåtgärden som går att göra är att installera DIRO filtersystem som möjliggör att du kan städa och tvätta helt utan att använda städ- eller tvättmedel. Flera hotell har i dagsläget installerat SWATABS filtersystem. Genom att använda DIRO vatten till både städning och tvättning har man sänkt sin dagliga miljöpåverkan och samtidigt förbättrat sin ekonomi. Dessutom slipper anställda kemikaliehantering och allergiska gäster riskerar ej att få allergiska besvär.

5/5
"Vi är stolta över att Grand Hotel i Lund är Sveriges första hotell som tvättar med denna miljövänliga och allergifria metod"
Maria Paulsson
VD Grand Hotel

Sociala kanaler