Professionell tvätt

Kemikaliefri tvätt innebär minskad energiförbrukning och kostnader

Genom att installera DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergivänlig tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan. Med DIRO kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning. Dessutom förblir maskinerna rena utan några beläggningar av kalk och slam som ökar kostnaderna för att värma upp vattnet. Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier, vilket i vanliga fall kan vara ett problem för boende och förbipasserande. Vi har även samarbetsavtal med Podab, som är specialister på professionell tvättstugeutrustning, och vitvaruföretaget Miele för optimerade tvättprogram.

Fördelar med kemikaliefri tvätt

Hållbar professionell tvätt med DIRO ger märkbara miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. Tvätten blir lika ren som vid användning av tvättmedel. DIRO innebär även en hälsosammare arbetsmiljö för personalen och betydligt lägre driftkostnader för maskiner och tvätt.

  • Applicerbart på befintliga maskiner
  • Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna
  • Minskade servicekostnader
  • Ökad livslängd på maskinerna 
  • Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem
  • Möjlighet till kortare tvätt- och torkprogram
  • Energibesparande 
  • Renare tvättstuga med mindre avfall
  • Optimerade tvättprogram genom samarbetsavtal med Podab och Miele

Hållbar tvätt av skyddsutrustning

Forskning visar att gruppen brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse med den övriga befolkningen. En av orsakerna är att hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och skyddskläderna.
 
Vid slangtvätt och tvätt av kontaminerade arbetskläder och larmställ med DIRO, visar tester att antalet partiklar av hälsofarliga ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) reduceras så omfattande att hälften av ämnena inte är mätbara. Slutsatsen är att DIRO är tre gånger så effektiv jämfört med befintlig tvättmetod vad gäller borttagning av PAH.

DIRO uppfyller således de krav och riktlinjer som finns inom Räddningstjänsten ur både ett hälso- och rengöringstekniskt perspektiv.

 Vill du veta mer om hållbar tvätt av skyddskläder?
Läs och ladda ner SWATABs folder ”Hållbar tvätt för friska brandmän”.
Läs och ladda ner ”Testrapport – Partikelanalys: PAH / VOC larmställ, 2021

Kemikaliefria hotell

Idag har många hotell en hög miljömedvetenhet och jobbar aktivt med att minska såväl energi- som kemikalieanvändning. Genom att installera DIRO filtersystem möjliggörs städ och tvätt helt utan att använda städ- eller tvättmedel. Flera hotell har i dagsläget installerat DIRO filtersystem. Genom att använda ultrarent och avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, till både städning och tvättning kan den dagliga miljöpåverkan sänkas och samtidigt kostnader reduceras. Dessutom slipper de anställda kemikaliehantering och gäster riskerar inte att få allergiska besvär.

5/5
"Vi är stolta över att Grand Hotel i Lund är Sveriges första hotell som tvättar med denna miljövänliga och allergifria metod"
Maria Paulsson
VD Grand Hotel