Användningsområden

Kemikaliefri tvätt innebär minskad energiförbrukning och kostnader, och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Tvatt Swatab

Fördelar med kemikaliefri tvätt

Professionell tvätt med DIRO är ett hållbart val som ger märkbara miljöfördelar genom reducerade utsläpp av både kemikalier och koldioxid. Tvätten blir lika ren som vid användning av tvättmedel. DIRO innebär även en hälsosammare arbetsmiljö för personalen och betydligt lägre driftkostnader för tvättmaskinerna.

  • Applicerbart på befintliga maskiner
  • Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad av maskinerna
  • Minskade servicekostnader
  • Ökad livslängd på maskinerna 
  • Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem
  • Möjlighet till kortare tvätt- och torkprogram
  • Energibesparande 
  • Renare tvättstuga med mindre avfall
  • Optimerade tvättprogram genom samarbetsavtal med Podab och Miele

Med DIRO kan ni ta bort stora delar av er kemikalieanvändning

Genom att installera DIRO kan ni erbjuda era kunder en allergivänlig tvätt, förbättra arbetsmiljön för era anställda och samtidigt minska er miljöpåverkan. Dessutom förblir maskinerna rena utan några beläggningar av kalk och slam som ökar kostnaderna för att värma upp vattnet.

Städning och avfallshantering minskar och luften från torkningen kommer inte längre att lukta kemikalier, vilket i vanliga fall kan vara ett problem för boende och förbipasserande. Vi har även samarbetsavtal med Podab som är specialister på professionell tvättstugeutrustning och vitvaruföretaget Miele för optimerade tvättprogram.

 

Hållbar tvätt av skyddsutrustning

Forskning visar att brandmän löper ökad risk att drabbas av vissa allvarliga sjukdomar i jämförelse med den övriga befolkningen. En av orsakerna är att hälsofarliga ämnen fastnar på skyddsutrustning och skyddskläderna.
Vid slangtvätt och tvätt av kontaminerade arbetskläder och larmställ med DIRO, visar tester att antalet partiklar av hälsofarliga ämnen såsom PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och VOC (flyktiga kolväten) reduceras så omfattande att hälften av ämnena inte är mätbara. Slutsatsen är att DIRO är tre gånger så effektiv jämfört med befintlig tvättmetod vad gäller borttagning av PAH.

DIRO uppfyller således de krav och riktlinjer som finns inom Räddningstjänsten ur både ett hälso- och rengöringstekniskt perspektiv.
diro professionell tvätt

 

Vill du veta mer om hållbar tvätt av skyddskläder?
Läs och ladda ner SWATABs folder ”Hållbar tvätt för friska brandmän”.
Läs och ladda ner ”Testrapport – Partikelanalys: PAH / VOC larmställ, 2021

 

Kemikaliefria hotell

Idag har många hotell en hög miljömedvetenhet och jobbar aktivt med att minska såväl energi- som kemikalieanvändning. Genom att installera DIRO filtersystem möjliggörs städ och tvätt helt utan att använda städ- eller tvättmedel.

Flera hotell har installerat DIRO filtersystem. Genom att använda ultrarent och avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, till både städning och tvättning kan den dagliga miljöpåverkan sänkas och kostnaderna reduceras. Dessutom slipper de anställda kemikaliehantering och hotellgästerna riskerar inte att få allergiska besvär.

"Vi är stolta över att Grand Hotel i Lund är Sveriges första hotell som tvättar med denna miljövänliga och allergifria metod"
Maria Paulsson, VD Grand Hotel

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.