2023-11-20

SWATAB förtydligar verksamhetens fokusområden

Städ1
SWATAB för professionella användare

Till följd av uppgifter i media vill SWATAB förtydliga verksamhetens fokusområden. SWATAB beslutade 2020 att fokusera verksamheten mot lokalvård och professionell tvätt av städmaterial, områden där bolagets produkter skapar bäst värde för såväl kund som slutanvändare. I samband med detta upphörde bolaget med nyförsäljning av produkter för användning i gemensamma tvättstugor i hyresfastigheter.

SWATAB grundades med ambitionen att, genom vattenteknik för renhållning, främja hållbar
utveckling för användare och samhället i stort. Inom ramen för detta har bolaget utvecklat
DIRO-systemet – ett vattenfiltersystem som möjliggör städ och tvätt utan kemikalier.

Fram till 2020 sålde bolaget DIRO-systemet för användning i lokalvård, professionell tvätt av
städmaterial och för användning i gemensamma tvättstugor i hyresfastigheter. Utifrån
kontinuerlig uppföljning och dialog med kunder och användare var det bolagets bedömning
att DIRO-systemets effekter skapar mest värde för kunder och slutanvändare inom lokalvård
och professionell tvätt av städmaterial.

DIRO-systemet säkerställer ett mjukt, kalkfritt vatten med ett neutralt pH-värde, helt
oberoende av kranvattnets kvalitet. Detta medför fördelar inom lokalvård och professionell
tvätt genom lägre servicebehov av maskiner, längre livslängd och bättre funktion av
mikrofiber samt färre arbetsmoment och en bättre miljö för de som utför städningen.

”Vi kan konstatera att DIRO-systemet för användning i gemensamma tvättstugor i
hyresfastigheter har erhållit kritik i media och av olika experter. Jag vill därför påtala att
SWATAB sedan 2020 fokuserar på lokalvård och professionell tvätt av städmaterial och har
alltså upphört med nyförsäljning inom det område som bolaget kritiseras för”, säger Mats
Marklund, VD för SWATAB.

”Sedan vi fokuserade affären mot lokalvård och professionell tvätt av städmaterial har vi
uppnått goda resultat och fått positiv respons från kunder och slutanvändare, där DIROsystemet
dels minskar antalet arbetsmoment inom lokalvård, dels säkerställer en bättre miljö
för de som städar”, fortsätter Mats Marklund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Marklund, VD för SWATAB
E-post: mats.marklund@swatab.com

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.