Hur DIRO® fungerar

Den patenterade metoden för tvätt

1. DIRO installeras mellan befintligt kallvatten och en eller flera tvättmaskiner. Det fungerar lika bra med både nya och befintliga maskiner. DIRO bearbetar vattnet genom flera filtersteg så att vattnet blir extremt rent och avjoniserat. Det filtrerade vattnet leds sedan in i tvättmaskinen på vanligt sätt.

2. Det filtrerade vattnet är ultrarent och avjoniserat. Det innehåller inget kalk eller andra mineraler.När vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen så lossnar smuts och fett från fibrerna i tyget. Dessa oönskade partiklar transporteras bort med sköljvattnet och lämnar tyget rent och fritt från kemikalier.  Textilierna blir mjuka utan behov av sköljmedel. Tvätten blir parfymfri med en trevlig naturlig doft.

3. Podab och Miele har tagit fram optimerade program anpassade till DIRO för ett ännu bättre tvättresultat, men tvättning kan ske med befintliga program och tvättmaskiner.