Allmänt

På vår hemsida hittar du svar på de flesta frågor annars kontaktar du din återförsäljare eller vår support.
E-mail: support@swatab.com

DIRO filtersystem producerar ultrarent avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, för hållbar lokalvård. Vattnet löser fett och smuts och ersätter tvättmedel, sköljmedel och rengöringsmedel. På så sätt kan du städa och tvätta kemikaliefritt.

Vanligt kranvatten leds genom ett filtersystem till en tank och därifrån med hjälp av en pump till tvättmaskinen, om man har en tappkran kan man även tappa upp städvatten.

Vi kan inte lova att alla tvättmaskiner är kompatibla med ett DIRO system. Vi har inte sett någon påverkan på de vanligaste märkena. Kontakta er tillverkare om osäkerhet finns.

DIRO vatten är temperaturoberoende och kan användas vid alla de vanliga programmen, från ouppvärmt till 90 grader.

DIRO filtersystem kan både användas för tvättning av textilier i tvättmaskin och för daglig städning.

Tvättmedel har en negativ påverkan på vår miljö och hälsa. Det finns hundratals giftiga polymerer i tvättmedel och en stor del av dem följer med avloppsvattnet till reningsverken. Reningsprocesserna kan dock inte bryta ner alla miljögifter. Fler miljögifter har kommit in i vattnets kretslopp, och hittas idag i grundvatten, sjöar och kustvatten. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är därför att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället.

Med vårt DIRO filtersystem skapas ett kemikaliefritt tvättmedel, ett DIRO-vatten. Ditt ekologiska fotavtryck minskar och du minskar också risken för att utveckla kontaktallergier på grund av hudkontakt med de kemikalier från tvättmedlet som sitter kvar i kläderna.

Livslängden på ett DIRO filtersystem är beräknad till ca 15 år under förutsättning att filterbyten och underhåll sköts.

Eftersom det inte finns några tvättmedel i avloppsvattnet som kommer ut från maskinerna utan endast smutspartiklar från tvätten,  minskar påfrestningen för reningsverken.

Efter byte sorteras filtren som brännbart avfall.

Vanliga frågor

DIRO filtersystem kopplas mellan ditt inkommande vatten och din befintliga tvättmaskin. Vattnet omvandlas till ett DIRO-vatten, som gör tvätten ren helt utan tvättmedel och andra tillsatser. Textilierna blir rena, mjuka och sköna, med en fräsch neutral doft utan sköljmedel.

Vårt DIRO filtersystem är testat av oberoende testinstitut enligt samma metod som testar vanligt tvättmedel, vid dessa tester uppnådde vårt DIRO filtersystem godkänd rengöringseffekt . Det tvättar lika rent som på marknaden vanligt förekommande tvättmedel.

Alla svåra fläckar bör man alltid så snabbt som möjligt skölja med kallt vatten och därefter tvätta plagget så snart som möjligt. Annars kan man behandla fläcken med galltvål, ättika, bikarbonat, citron eller någon annan typ av fläckborttagningsmedel och blekmedel som är lämpligt för den typ av fläck det gäller. Kontrollera alltid med tillverkaren av klädesplagget hur du bäst avlägsnar en särskild fläck och läs alltid igenom bruksanvisningen hur man använder fläckborttagningsmedlet. Tänk också på att alltid använda medel som är allergi och miljövänliga.

Normalt sett är vårt system väldigt bra mot fläckar av fett, om en fläck finns kvar på kläderna kan du använda ett fläckborttagningsmedel på fläcken. Läs alltid igenom bruksanvisningen hur man använder fläckborttagningsmedlet. Tänk också på att alltid använda medel som är allergi och miljövänliga.

Vi rekommenderar att man inte använder sköljmedel. Tvätten blir mjuk ändå och om personen som tvättar efter dig är allergiker kan kemikalierester från din tvätt orsaka en allergisk reaktion.

Det finns inga partiklar i DIRO-vatten som kan binda sig till fibrerna i tyget därför blir tvätten mjuk utan sköljmedel.

DIRO vatten är kemikalie- och allergifritt och har därför ingen tvättmedelsdoft och får inte heller innehålla några parfymämnen.

Du kan köpa doftlappar som kan läggas i torktumlaren eller köpa/göra doftpåsar med t.ex. lavendel, kanel, jasmin med mera som du lägger in i garderoben/byrålådan bland dina kläder. Du kan även sätta in ett otänt doftljus i valfri doft bland dina kläder i garderoben.

Ja, DIRO-vatten är helt kemikaliefritt och innehåller inga doftämnen.

Du får en minskad risk för kontaktallergi och bidrar till en bättre miljö.

Minskade underhållskostnader för maskiner och avlopp. En lägre miljöpåverkan. Minskad mängd sopor. Minskad energiförbrukning och en renare tvättstuga.

Ja, du kan till och med sänka dina kostnader genom att tvätta med lägre temperaturer och kortare tid i torktumlare.

Livslängden på ett DIRO filtersystem är beräknad till ca 15 år under förutsättning att filterbyten och underhåll sköts.

Bra att veta

I en del tvättmedel finns det så kallade optiska kemikalier som är designade för att gömma fläckarna så att de inte syns. När du tvättar med vårt DIRO-vatten försvinner tvättmedlet från kläderna och ¨övermålade¨ fläckar blir synliga igen. Dessa försvinner dock normalt sett efter några tvättar.
Om DIRO installeras till en maskin som man tidigare använt tvättmedel i har det samlats tvättmedelsrester i trumman och rören. När DIRO installeras och körs så sköljer det igenom hela systemet och drar därför med sig rester av de gamla kemikalierna, efter ett tag är maskinen helt ren.
De flesta tvättmaskinstillverkare rekommenderar att man kör en tom maskin på 90 grader en gång i månaden för att hålla maskinen fräsch. Tänk på att lämna luckan öppen efter tvätt så att trumman kan torka helt.

Tänk på att inte fylla tvättmaskinen med mer tvätt än vad tillverkaren rekomenderar.

Varför man skall undvika tvättmedel

I en del tvättmedel finns en kemikalie som heter Zeolit. Tvättmedel kan bestå upp till 30% av denna kemikalie. Eftersom en del av det tvättmedel du använder stannar kvar i kläderna, ramlar detta medel av som ett damm. Partiklarna är dessutom så små att de kommer ned i lungorna, allt enligt ny forskning från LTH i Lund.
Tvättmedel innehåller en mängd olika kemikalier, forskare har ganska bra koll på vad de gör var för sig men nu pratar dom om coctaileffekten.
Cocktaileffekt gör kemikalier giftigare. Den kunskap som finns om olika kemikaliers effekter baseras på studier av en kemikalie i taget. När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, det brukar kallas cocktaileffekten och diskuteras alltmer bland forskarna , läs mer på Karolinska institutet:
http://ki.se/forskning/cocktaileffekt-gor-kemikalier-giftigare
Optiska vitmedel är fluorescerande ämnen som får ögat att uppfatta tvätten som vitare än den är. De omvandlar osynligt UV-ljus till vitt synligt ljus, vilket döljer fläckar som medlet fastnat på. Optiska vitmedel är svårnedbrytbara och förekommer endast i tvättmedel som inte är miljömärkt.
Vita textilier innehåller ofta optiska vitmedel när vi köper dem, och blir naturligt gråare ju fler gånger de tvättas

Konserveringsmedel används för att förhindra mögel och bakterier. Det gäller främst vattenbaserade produkter, t ex flytande tvättmedel. Konserveringsmedlens nedbrytbarhet varierar och de är giftiga i skiftande grad. För att en produkt ska kunna miljömärkas krävs konserveringsmedel som lätt bryts ned och det får bara finnas i små mängder.

LAS är en miljöfarlig tensid som länge varit borta från den svenska tvättmedelsmarknaden, men nu kan dyka upp på lågprisimport och parallellimporterade icke miljömärkta tvättmedel.

Parfymer används bl a för att försöka dölja lukten av de övriga ämnena i tvättmedlet. Parfymer kan hos känsliga personer orsaka allergier.