Det är bara fördelar med hållbar lokalvård

Med filtersystemet DIRO kan du tvätta och städa helt utan kemikalier. SWATABs cirkulära koncept för hållbar lokalvård med DIRO-vatten ger dig lägre driftkostnader och en hälsosammare arbetsmiljö. Det är enkelt att installera och passar alla verksamheter som vill reducera sina utsläpp av både koldioxid och kemikalier. Och naturligtvis blir det minst lika rent som när du använder tvätt-och städmedel. 

environment
Miljö

Miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid.

 • Inga utsläpp av kemikalier i avloppsvatten, vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag.
 • Minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid genom kortare torktider.
 • Minskad förbrukning av energi och vatten vid tillverkning och transport av tvätt-och städmedel.
Ett hjärta som är en symbol för hälsa
Hälsa

Hälsofördelar genom förbättrad arbetsmiljö

 • Avlägsnad risk för hälsofarliga ämnen
 • Minskad risk för allergiska reaktioner och besvär hos personal
 • Minskad risk för allergiska besvär för alla som vistas i lokalerna
 • Renare tvättstuga med mindre avfall
 • Förenklad hantering och dosering av tvätt
 • Förbättrad luktkvalité avseende lukt och doft
 • Ökad användarvänlighet ur ett ergonomiskt perspektiv
drift-ikon-swatab-svart 3
Drift

Driftsfördelar, enkelt att installera och passar alla verksamheter

 • Enkelt att installera. Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad.
 • Kan kopplas till både nya och gamla maskiner, du behöver inte köpa nytt.
 • Passar alla verksamheter såväl förskola och vårdhem som kontor, hotell och industrilokaler. 
 • DIRO-vattnet kan användas för att rengöra alla ytor och även de moppar och städdukar du använder. 
En spargris som är en symbol för ekonomi
Ekonomi

Ekonomiska fördelar med lägre driftkonstnader

 • Sänkta energikostnader genom kortare torktider
 • Ökad livslängd på tvättmaskiner
 • Minskade servicekostnader 
 • Inga kostnader för tvätt och städmedel
 • Sänkta kostnader för avfallshantering