Det är bara fördelar med hållbar lokalvård

Med filtersystemet DIRO kan du städa och tvätta helt utan kemikalier. SWATABs cirkulära koncept för hållbar lokalvård med DIRO-vatten ger dig lägre driftkostnader och en hälsosammare arbetsmiljö. Det är enkelt att installera och passar alla verksamheter som vill reducera sina utsläpp av både koldioxid och kemikalier. Och naturligtvis blir det minst lika rent som när du använder städ- och tvättmedel. 

EKONOMI
Ekonomi

Ekonomiska fördelar med lägre driftkostnader.

 • Ökad livslängd på tvättmaskiner.
 • Minskade servicekostnader. 
 • Inga kostnader för städ- och tvättmedel.
 • Sänkta kostnader för avfallshantering.
drift-ikon-swatab-svart 3
Drift

Driftsfördelar, enkelt att installera och passar alla verksamheter.

 • Enkelt att installera. Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad.
 • Kan kopplas till både nya och gamla maskiner, du behöver inte köpa nytt.
 • Passar alla verksamheter såväl förskola och vårdhem som kontor, hotell och industrilokaler. 
 • DIRO-vattnet kan användas för att rengöra alla ytor och även de moppar och städdukar du använder.
Hälsa

Hälsofördelar genom förbättrad arbetsmiljö

 • Avlägsnad risk för hälsofarliga ämnen.
 • Minskad risk för allergiska reaktioner och besvär hos personal.
 • Minskad risk för allergiska besvär för alla som vistas i lokalerna. 
 • Renare tvättstuga med mindre avfall.
 • Förenklad hantering och dosering av tvätt.
 • Förbättrad luftkvalité avseende lukt och doft.
 • Ökad användarvänlighet ur ett ergonomiskt perspektiv. 
LÖV
Miljö

Miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. 

 • Inga utsläpp av kemikalier i avloppsvatten vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag. 
 • Minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid genom möjlighet till kortare program och lägre temperaturer. 
 • Minskad förbrukning av energi och vatten vid tillverkning och transport av städ- och tvättmedel.