Produkter för kemikaliefri städ och tvätt

Vår produktserie DIRO FS, är ett flexibelt filtersystem som producerar ultrarent avjoniserat vatten, så kallat DIRO-vatten, för hållbar lokalvård. Filtersystemet finns i olika storlekar och kopplas mellan inkommande vatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Vattnet omvandlas där till ett ultrarent avjoniserat vatten, vilket innebär att joner som kommer från naturliga salter och mineraler tas bort. DIRO-vattnet gör att tvätten och ytorna blir rena helt utan städmedel och tvättmedel. Produktserien DIRO FS har en bufferttank där det ultrarena avjoniserade vattnet kan förvaras tills det skall användas vid städ eller tvätt.
 
DIRO FS produktserie finns i följande storlekar:
 

FS-60
För det mindre städobjektet, med en tvättmaskin och ett behov av att kunna tappa upp städvatten på sprayflaska.
Ladda ner FS-60 produktblad här.

FS-90
För det lite större städobjektet, där du har två tvättmaskiner och kanske också behöver tappa upp städvatten till dina golvskurmaskiner.
Läs eller ladda ner FS-90 produktblad här.

FS-500
För större städcentraler och tvätterier.
Läs eller ladda ner FS-500 produktblad här.

Samtliga produkter i FS-serien utgörs av en skåpanläggning som innehåller alla filter och instrument samt en bufferttank där DIRO-vattnet förvaras tills det skall användas. DIRO FS placeras där det finns tillgång till vatten och avlopp, antingen i samma lokal där vattnet skall användas, eller i ett biutrymme för att sedan ledas via rörsystem till tvättstugan eller städcentralen. DIRO-vattnet har lång lagringstid och vattnet kan därför med fördel tappas upp i mindre behållare för transport ut till flera städobjekt.

Så fungerar DIRO filtersystem

1. DIRO installeras mellan befintligt kallvatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Det fungerar lika bra med både nya och befintliga maskiner. DIRO bearbetar vattnet genom flera filtersteg så att vattnet blir extremt rent och avjoniserat. Det filtrerade vattnet leds sedan in i tvättmaskinen på vanligt sätt.

2. Det filtrerade vattnet är ultrarent och avjoniserat. Det innehåller inget kalk eller andra mineraler. När vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen lossnar smuts och fett från fibrerna i tyget. De oönskade partiklarna transporteras sedan bort med sköljvattnet och lämnar textilierna rena, mjuka och fria från tvättkemikalier.

3. Podab, som är specialister på professionell tvättstugeutrustning, och vitvaruföretaget Miele har tagit fram optimerade program anpassade till DIRO för ett ännu bättre tvättresultat, men tvättning kan ske med befintliga tvättmaskiner och tvättprogram.

4. Med en tappkran installerad kan man på ett enkelt sätt tappa upp vatten till sprayflaskor och skurmaskiner för ett kemikaliefritt städ.

Fördelar med DIRO

Med filtersystemet DIRO kan du städa och tvätta helt utan kemikalier och fortfarande få det lika rent. Det ger både en hälsosammare arbetsmiljö och innebär lägre driftkostnader. Systemet är enkelt att installera och passar alla verksamheter som vill reducera sina utsläpp av koldioxid och kemikalier.

EKONOMI
Ekonomi

Ekonomiska fördelar lägre driftkostnader

 • Ökad livslängd på tvättmaskiner
 • Minskade servicekostnader
 • Inga kostnader för städ- och tvättmedel
 • Sänkta kostnader för avfallshantering
drift-ikon-swatab-svart 3
Drift

Driftsfördelar enkelt att installera och passar alla verksamheter

 • Enkelt att installera. Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad
 • Kan kopplas till både nya och gamla maskiner, du behöver inte köpa nytt
 • Passar alla verksamheter såväl förskola och vårdhem som kontor, hotell och industrilokaler
 • DIRO-vattnet kan användas för att rengöra alla ytor och även för tvätt av de moppar och städdukar du använder
Hälsa

Hälsofördelar förbättrad arbetsmiljö

 • Reducerad risk för hälsofarliga ämnen
 • Minskad risk för allergiska reaktioner och besvär hos personal och de som vistas i lokalerna
 • Renare tvättstuga med mindre avfall
 • Ingen hantering eller dosering av städ- och tvättkemikalier
 • Förbättrad luftkvalitet avseende lukt och doft
 • Ökad användarvänlighet ur ett ergonomiskt perspektiv
LÖV
Miljö

Miljöfördelar reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid

 • Inga utsläpp av kemikalier i avloppsvatten vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag
 • Minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid genom möjlighet till kortare program och lägre temperaturer
 • Minskad förbrukning av energi och vatten vid tillverkning och transport av städ- och tvättmedel