Produkter för kemikaliefri tvätt och städ

Vår produktserie DIRO FS, är ett flexibelt filtersystem som producerar ultrarent DIRO-vatten för hållbar lokalvård. Filtersystemet finns i olika storlekar och kopplas mellan inkommande vatten och befintliga tvättmaskiner och tappkranar. Vattnet omvandlas där till ett avjoniserat och ultrarent vatten, som gör tvätten och ytorna rena helt utan städmedel och tvättmedel. Ultrarent eller avjoniserat vatten innebär att joner, pyttesmå laddade molekylära eller atomära entiteter, som kommer från naturliga salter och mineraler tas bort. Produktserien DIRO FS har en bufferttank där det ultrarena vattnet kan förvaras tills det skall användas vid tvätt eller städ.
DIRO FS produktserie finns i följande storlekar:
 

FS-60
För det mindre städobjektet, med en tvättmaskin och ett behov av att kunna tappa upp städvatten på sprayflaska.
Ladda ner FS-60 produktblad här.

FS-90
För det lite större städobjektet, där du har 2 tvättmaskiner och kanske också behöver tappa upp städvatten till dina golvskurmaskiner.
Läs eller ladda ner FS-90 produktblad här.

FS-500
För större städcentraler och tvätterier.
Läs eller ladda ner FS-500 produktblad här.

Samtliga produkter i FS-serien utgörs av en skåpanläggning som innehåller alla filter och instrument samt en bufferttank där det ultrarena vattnet förvaras tills det skall användas. DIRO placeras där det finns tillgång till vatten och avlopp, antingen i samma lokal där vattnet skall användas, eller i annat biutrymme för att sedan ledas via rörsystem till tvättstugan eller städcentralen. DIRO vattnet har lång lagringstid och vattnet kan därför med fördel tappas upp i mindre behållare för transport ut till flera städobjekt.

Så fungerar DIRO

1. DIRO installeras mellan befintligt kallvatten och en eller flera tvättmaskiner och tappkranar. Det fungerar lika bra med både nya och befintliga maskiner. DIRO bearbetar vattnet genom flera filtersteg så att vattnet blir extremt rent och avjoniserat. Det filtrerade vattnet leds sedan in i tvättmaskinen på vanligt sätt.

2. Det filtrerade vattnet är ultrarent och avjoniserat. Det innehåller inget kalk eller andra mineraler. När vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen så lossnar smuts och fett från fibrerna i tyget. Dessa oönskade partiklar transporteras bort med sköljvattnet och lämnar textilierna rena, mjuka och fria från kemikalier. 

3. Podab och Miele har tagit fram optimerade program anpassade till DIRO för ett ännu bättre tvättresultat, men tvättning kan ske med befintliga program och tvättmaskiner.

Fördelar med DIRO

EKONOMI
Ekonomi

Ekonomiska fördelar med lägre driftkostnader.

 • Ökad livslängd på tvättmaskiner.
 • Minskade servicekostnader. 
 • Inga kostnader för städ- och tvättmedel.
 • Sänkta kostnader för avfallshantering.
drift-ikon-swatab-svart 3
Drift

Driftsfördelar, enkelt att installera och passar alla verksamheter.

 • Enkelt att installera. Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad.
 • Kan kopplas till både nya och gamla maskiner, du behöver inte köpa nytt.
 • Passar alla verksamheter såväl förskola och vårdhem som kontor, hotell och industrilokaler. 
 • DIRO-vattnet kan användas för att rengöra alla ytor och även de moppar och städdukar du använder.
Hälsa

Hälsofördelar genom förbättrad arbetsmiljö

 • Avlägsnad risk för hälsofarliga ämnen.
 • Minskad risk för allergiska reaktioner och besvär hos personal.
 • Minskad risk för allergiska besvär för alla som vistas i lokalerna. 
 • Renare tvättstuga med mindre avfall.
 • Förenklad hantering och dosering av tvätt.
 • Förbättrad luftkvalité avseende lukt och doft.
 • Ökad användarvänlighet ur ett ergonomiskt perspektiv. 
LÖV
Miljö

Miljöfördelar genom reducerade utsläpp, av både kemikalier och koldioxid. 

 • Inga utsläpp av kemikalier i avloppsvatten vilket ger minskad belastning på reningsverk och renare hav, sjöar och vattendrag. 
 • Minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid genom möjlighet till kortare program och lägre temperaturer. 
 • Minskad förbrukning av energi och vatten vid tillverkning och transport av städ- och tvättmedel.

Klicka här för att ladda ned katalogen.