adult care

Vårdboende

Tvätta och städa kemikaliefritt

Två arbetsmoment som utförs med olika sorters kemikalier är tvättning och städning, något som påverkar både boende och personal negativt.

Genom att installera DIRO-filtersystem kan personalen minska sin dagliga kontakt med städ- och tvätt kemikalier vilket innebär en förbättrad arbetsmiljö.

De boende får en förbättrad inomhusmiljö och rena kläder utan kemikalier.

Äldre personer har en tunn hud och är känsliga för kontakt med olika former av kemikalier som även i små mängder kan påverka våra äldre negativt.

Minskad kemikalieanvändning och optimerade tvättprogram

Med DIRO installerat i er tvättstuga får ni möjligheten att kemikaliebanta verksamheten, erbjuda ett miljövänligt alternativ och göra all tvätt och städning helt utan kemikalier.

SWATAB kan tillsammans med PODAB och MIELE erbjuda optimerade tvättprogram som är noggrant testade i daglig verksamhet.

Med programmen DIRO Hygien och DIRO Hygien+ kan ni tryggt tvätta även fekaliesmutsad tvätt.

Även med tvättning av personalkläder, moppar och städdukar blir det naturligt rent och fräscht med DIRO.

elderly outside