SWATABs historia

Historien om SWATAB börjar på en familjegård strax utanför Kristianstad. Grundarna och tillika paret Per och Katarina hade då ett måleriföretag tillsammans, vilket innebar ett arbete nära kemikalierna. När fasader ska rengöras från smuts, alger och mögel innan målning används nämligen stora mängder rengöringsmedel. Om dessa inte samlas upp sköljs de rakt ned i det kommunala avloppet eller genom jordlagren ned till grundvattnet. De började då fundera på om det inte fanns ett bättre alternativ?

Genom research fann de ett tvättsystem som använde ultrarent avjoniserat vatten för att rengöra fönster och till viss del fasader. Systemet köptes in och de kunde rengöra fullvärdigt utan kemikalier och dessutom med lågtryck istället för högtryck. De hade hittat lösningen på sitt miljöproblem.

Upptäckten inspirerade, varpå de funderade på om rengöring utan kemikalier även kunde fungera inom andra områden. Eftersom Pers dotter är allergisk mot tvättmedel ville de börja med att testa att tvätta kläder hemma med det ultrarena avjoniserade vattnet. Men innan de kunde göra det var de tvungna att ta fram ett system för att få in det ultrarena avjoniserade vattnet i tvättmaskinen. Per beställde olika delar från USA för att bygga ihop ett eget filtersystem mellan vattenkranen och tvättmaskinen. Till slut hade de ett system som tvättade rent utan att varken tillsätta tvättmedel eller sköljmedel.

Snart märkte de även att andra började intressera sig för deras tvättsystem. Då förstod de att de hade en affärsidé – DIRO-filtersystem. Det de inte visste då var i vilken hög utsträckning tvätt- och sköljmedel förstör vår miljö och hälsa. Upptäckten skulle således även kunna förändra och förbättra vår planet.

SWATABs första patent godkändes av EPO år 2016 och gäller i Europa, USA och Kanada. I mars 2020 godkändes även det andra patentet. Idag är SWATABs DIRO-vatten på sprayflaska miljömärkt av Naturskyddsföreningen.

SWATAB har återförsäljare landet över och partners som bland annat Podab och Miele, som är specialister på professionell tvättstugeutrustning.