SWATAB AB blir ett helägt dotterbolag till Sandberg Development

Familjeägda Sandberg Development investerade 2018 i vattenteknikbolaget SWATAB
(SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AB). Nu förvärvar Sandberg Development
resterande aktier i SWATAB som därmed blir ett helägt dotterbolag i koncernen. Förvärvet
innebär att Sandberg Development ökar sitt ägande inom innovationsområdet
vattenteknik.

SWATAB grundades 2013 av familjen Klöfverskjöld utanför Kristianstad. SWATAB har
utvecklat och patenterat en filterteknik, DIRO-systemet, som gör det möjligt att både städa
och tvätta utan kemikalier. Systemet innebär även en minskad energianvändning i
kombination med bättre arbetsmiljö. Idag finns kunderna framför allt inom offentlig
verksamhet och inom städ- och tvättbranschen. För att möjliggöra en större tillväxtsatsning
genomförde Sandberg Development en första investering i bolaget 2018. Efter flera års nära
samarbete förvärvar Sandberg Development nu resterande aktier av familjen Klöfverskjöld
och SWATAB blir ett helägt dotterbolag i Sandberg Development Invest AB.

 • Det är med glädje vi nu tar nästa steg i vår framgångsrika resa och förvärvar den
  utestående delen av SWATAB. Investeringen är helt i linje med vår satsning på
  vattenteknik med stor tillväxtpotential. Som ägare erbjuder vi uthållighet, industriell
  och kommersiell erfarenhet vilket krävs för att kunna ta nästa steg, säger Stefan
  Persson, VD och koncernchef på Sandberg Development.
  Förvärvet av SWATAB blir Sandberg Developments andra investering inom vattenteknik
  under hösten 2022. I oktober investerade Sandberg Development i Drupps AB (publik) som
  utvecklat en patenterad teknik för vattenåtervinning av förångat vatten.

  Om Sandberg Development
  Sandberg Development är ett familjeägt investeringsbolag som genom aktivt ägande i
  innovationsdrivna bolag bidrar till tillväxt och samhällsnytta – med fokus på vattenteknik,
  livskvalitet och trygghet. Sandberg Developments innehav utgörs av dotterbolagen
  Aimpoint, GAIM, Granuldisk, RESCUE Intellitech och SWATAB, minoritetsägande i Orbital och
  ISEC Monitoring Systems samt börsnoterade Camurus. Omsättningen för koncernen uppgick
  till 1,4 miljarder kronor för 2021. För mer information, se www.sandbergdevelopment.com