Räddningstjänst

Förbättra arbetsmiljön och minska er miljöpåverkan.


Genom att installera DIRO kan ni minska er kemikalieanvändning och få en ren tvätt helt utan tvättmedel.

Med DIRO kan ni inte bara tvätta brandställen och era vanliga kläder helt utan kemikalier utan även brandslangar, bilar och övrig utrustning med DIRO-vatten. Även den dagliga städningen av lokaler och gemensamma utrymmen kan skötas med DIRO-vatten  På detta sätt förbättras arbetsmiljön betydligt och er miljöpåverkan minskar.

DIRO bidrar till minskad exponering av hälsofarliga ämnen

Brandmäns arbetsmiljö är fylld av utmaningar och risker, däribland hälsorisker till följd av kontaminering och upprepad kontakt med hälsofarliga ämnen.

Skyddsutrustning och skyddskläder som brandmän använder kan förstås skydda individen från detta, men de hälsofarliga ämnena fastnar på kläder och skyddsutrustning. Exponeringen för dessa ämnen fortsätter därför även efter släckningsarbetet. Kläder och utrustning avger ämnena så länge de bärs, till exempel under transport tillbaka till stationen och i omklädningsrummet.

Därför tas räddningsställen av på plats och packas i säckar för transport till brandstationen där de sedan kan tvättas kemikaliefritt.

firefighter