calm waters

Miljö

När du tvättar med DIRO minskar du belastningen på miljön eftersom kemikalieutsläppen blir noll. Vi vill bidra till en renare värld och en hållbar framtid. Framtidens sätt att tvätta effektivt och rent är med DIRO-vatten.

 

Våra hav, sjöar och vattendrag drabbas hårt av kemikalieutsläppen från hushållen.

I Sverige används det minst 50,000 ton tvättmedel om året. Genom att använda DIRO istället för kemikalier, kan vi minska vår miljöpåverkan.

Majoriteten av alla kemikalier som spolas ut i våra avlopp från hushållen består av städ, disk, tvätt och sköljmedel. Våra reningsverk har svårt att ta hand om allt detta. Om dessa kemikalier försvinner kan reningsverken fokusera på att rena avloppsvattnet från mediciner och resterande kemikalier. Detta skulle ge oss ett renare dricksvatten och renare floder, hav och sjöar.