Med systemet DIRO kan vi hjälpa er att minska mängden kemikalier på er förskola. Ni kan stärka er miljöprofil och erbjuda barnen en förskola där all tvätt och städning sker kemikaliefritt.

Idag finns DIRO installerat på flera förskolor med ett mycket gott resultat. DIRO är framtidens sätt att tvätta och städa och för att säkra en kemikaliefri förskolemiljö för våra barn. 

Förskola

DIRO minskar kemikalieanvändningen på förskolan!


Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Genom initiativet ”Giftfri Förskola” är flera förskolor idag på god väg att med sitt förbättringsarbete för barnens miljö.

 

Vi kan hjälpa er att minska kemikalieanvändningen på förskolan

DIRO är det naturliga valet när man vill värna om framtiden.