Forskning - Vatten

Bara de senaste 50 åren har vår förståelse för vattnets effekter ökat avsevärt. Nedan finner du rapporter och forskning kring vattnets fysikaliska egenskaper.

Vattenrenheten spelar roll vid rengöring och borttagning av fett från ytor

Forskning från Malmö Universitet visar att en oljedroppe kan ändra form på fasta ytor på grund av vilket materia den möter och på så sätt enklare tvättas bort. På grund av lägre jonstyrka ökar renat vatten den elektrostatiska repulsionen och främjar rengöringsprocessen. Renat vatten tar bort fett med 90% från en yta medan kranvatten endast tar bort 75%.

Rengöring av porer och ytor med ultrarent vatten

Enligt en studie vid MAX IV-laboratoriet i Lund kan ultrarent vatten förbättra dispersionen av nanopartiklar från en por, jämfört med avjoniserat vatten (milli-q) eller kranvatten. Således kan ultrarent vatten användas för effektiv rengöring av tvätt i rumstemperatur. Experimentet utfördes vid CoSAXS strållinje, röntgenspridning, för att spåra spridningen av nanopartiklar från en por genom vatten och möjliggör kvantifiering av storleken och fördelningen av nanopartiklar inom en spridningsvolym. 

Vår förståelse för vattnets effekter har utvecklats avsevärt de senaste 50 åren

Under det senaste halvseklet har vår förståelse för vatten utvecklats avsevärt tack vare teoretiska såväl som databaserade modelleringar. De fysikaliska egenskaperna hos vatten – som en ren vätska och som ett lösningsmedel – härrör från de geometriska och vätebindande egenskaperna hos vatten. Det beskrivs i en årlig översyn från University of California, University of Texas at Austin, samt University of Ljubljana.

Vattnets hårdhet avgör mängd rengöringsmedel vid tvätt

Enligt den amerikanska vetenskapsbyrån U.S. Geological Survey är den enkla definitionen av vattenhårdhet mängden löst kalcium och magnesium i vattnet. Hårt vatten innehåller mycket lösta mineraler, till stor del kalcium och magnesium. Du kanske har känt effekterna av hårt vatten, när du efter att ha tvättat händerna med tvål haft kvar en hinna med tvålrester. I hårt vatten reagerar tvål med kalciumet för att bilda tvålskum. När du använder hårt vatten behövs mer tvål eller tvättmedel för att få saker rena, vare sig det är händer, hår eller tvätt.

Vattnets yt- och gränsytspänning är en nyckelfaktor i många industriella processer

FoU-avdelningar runt om i världen mäter yt- och gränssnittsspänningar för att förbättra kvaliteten på sina produkter. Tvättmedelsformuleringar är optimerade för att förbättra dess rengöringsegenskaper med mindre mängd och mer ekologiska ytaktiva ämnen vid lägre temperaturer. Färger är skräddarsydda för att fästa bättre på ytorna de appliceras på, och läkemedel utvecklas för att förbättra deras effektivitet. Det skriver forskaren Susanna Laurén på Biolin Scientific i ett blogginlägg.