Forskning - Miljö

Rengöringsprodukter för tvätt och lokalvård påverkar miljön på många sätt. Läs några rapporter och artiklar om det nedan.

Miljövänliga tvättmedel testade – riktiga miljöbovar

Råd & Rön har testat hur miljövänliga och effektiva våra 22 vanligaste tvättmedel är. Tre tvättmedel med renodlad miljöprofil visar sig innehålla skadliga kemikalier. Testet ingår i det EU-finansierade projektet NordQual, där Sveriges Konsumenter och Råd & Rön granskar våra vanligaste hushållskemikalier.

Rengöringsprodukter påverkar miljön på många sätt

Kommersiella och institutionella byggnader i USA förbrukar årligen 2,8 miljarder kilo kemikalier. Dessutom består förpackningarna till dessa städprodukter till största delen av petroleum som påverkar miljön under tillverkningen då betydande mängder energi och vatten förbrukas och avfall produceras. Det skriver Stephen Ashkin, veteran inom städbranschen och förespråkare för en starkare miljöprofil bland tillverkare och leverantörer av rengöringsprodukter.

800 sjöar i Sverige är övergödda och situationen för Östersjön är akut

Utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar i Östersjön utgör ett stort problem. Forskare är överens om att situationen ytterligare försämras av mänsklig påverkan. Alla stater runt Östersjön inklusive Ryssland samt Europeiska kommissionen har därför undertecknat Baltic Sea Action Plan (BSAP), vilken bland annat innehåller en tydlig rekommendation att så fort som möjligt byta ut fosfater i konsumenttillgängliga tvättmedel. Trots regleringen får tvättmedel för konsumentbruk fortfarande innehålla fosfater i halter upp till 0,2 viktprocent. Läs mer i Kemikalieinspektionens rapport.