Forskning - Hälsa

Flera forskningsrapporter pekar på allvarliga hälsorisker vid användning av kemiska rengöringsmedel för lokalvård.

Lokalvårdsarbete kan vara lika skadligt som rökning

Forskare vid Universitetet i Bergen, Norge, har funnit att rengöringsmedel för lokalvård är lika skadligt för lungfunktionen som rökning. Lokalvårdare som har arbetat i branschen i 20 år har minskat sin lungkapacitet lika mycket som personer som har rökt 20 cigaretter om dagen. Kemikalier från sprayflaskor är särskilt skadliga, enligt professor Cecilie Svanes, Centrum för internationell hälsa och Institutionen för global hälsa och samhällsmedicin.

Användare av rengöringsmedel har ökad risk att drabbas av KOL

De som i arbetet regelbundet använder sig av rengörings- och desinfektionsmedel jämfört med andra löper en ökad risk på mellan 24 och 32 procent att drabbas av den svåra lungsjukdomen KOL. Det visar en studie av forskare på Harvard Medical School i USA och det franska medicinska forskningsinstitutet Inserm.

Användning av rengöringsmedel kan ge astma hos framtida barn

En kvinnas exponering för rengöringsmedel och desinfektionsmedel på jobbet kan få negativa konsekvenser för hennes framtida barn. Det visar en studie från universitetet i Bergen, Norge, gjord av professor Cecilie Svanes, Centrum för internationell hälsa och Institutionen för global hälsa och samhällsmedicin, och forskare Gro Tjalvin, docent vid institutionen för global hälsa och samhällsmedicin.

Minskad luftkvalitet genom användning av rengöringsmedel

Enligt Kanadas miljöorganisation Environmental Defence spenderar varje hushåll årligen 200-300 $ på produkter som tros hjälpa oss att upprätthålla hälsosamma hem, när de faktiskt kan göra motsatsen. I en studie påvisar de att i alla de hem som testerna genomfördes minskade luftkvaliteten avsevärt genom att rengöra med konventionella rengöringsprodukter. Nivåerna av de flyktiga organiska föreningarna (VOC) steg i samtliga hushåll i studien.

Städning med rengöringsprodukter ger minskad lungkapacitet

Av de kvinnor och män som städar hemma har fler diagnostiserad astma än de som inte städar hemma. Kvinnliga yrkesstädare, inklusive de som dessutom städade hemma, hade den högsta genomsnittliga minskningen av sin lungkapacitet. Bland dessa var användningen av sprayer eller andra rengöringsprodukter, minst en en gång i veckan, associerad med en accelererad minskning av lungkapaciteten. Det visar en rapport av en mängd forskare från bland annat universitetet i Bergen, Norge.

Även barnsäkra och skonsamma tvättprodukter innehåller allergener

I en amerikansk studie undersöktes 65 tvättprodukter: 30 tvättmedel, 10 sköljmedel, 8 torkdukar och 17 fläckborttagningsmedel. Bland dessa identifierades tio vanliga allergener. Dofter och eteriska oljor är de främsta allergenerna i tvättmedel (66,7 %) och sköljmedel (90 %). Tvättmedel märkta som ”barnsäkra” och ”giftfria och skonsamma” innehöll vanliga allergener, med metylisotiazolinon som den vanligaste.