För mig blev det en AHA-upplevelse

Lyssna på Marie Widtfelt när hon berättar om sin erfarenhet av DIRO