green energy

Energi

En tvättstuga förbrukar stora mängder energi. DIRO hjälper er att minska energiförbrukningen.

Tester utförda av andra företag visar att vid tvättning med tvättmedel och 60° är energiåtgången i tvättmaskinen c: a 0,8-1,2 kWh/ tvätt medan tvätt i kallvatten endast använder 0,16-0,18 kWh / tvätt.

Tvätt på 30 och 40 grader behövs framförallt för att lösa upp tvättmedlet i vattnet. Eftersom DIRO inte använder några kemikalier kan man lika gärna tvätta i kallt vatten istället för 30 och 40 grader.

Tvättning kan ske vid lägre temperaturer, tvätten blir ren redan vid 30 grader eller lägre.

Med de nya optimerade tvättprogrammen som vi tagit fram tillsammans med våra samarbetspartners Podab och Miele har vi förkortat tvättiden med bibehållen rengöringseffekt.

Naturligtvis har vi tagit hänsyn till energiåtgången för att tillverka DIRO- vattnet.