close up coins

Ekonomi

Tvättstugan är en av de största driftskostnaderna i en fastighet.

Att installera vårt system DIRO ger er en rad ekonomiska fördelar. Förutom att ni bidrar till en bättre miljö.

Spara pengar på att förbättra miljön.

• Minskade service kostnader

• Ökad livslängd på maskinerna

• Applicerbart på nya och äldre maskiner

• Lägre tvättemperatur

• Betydligt lägre kostnad per tvätt än med doseringssystem

• Kräver ingen omprogrammering eller ombyggnad

• Energibesparande

• Renare tvättstuga med mindre avfall

• Ingen kemikaliekostnad